انبار

به ‌طور‌ کلی‌ در ‌کارخانه ‌انبارهای ‌اصلی ‌همراه ‌با ‌موجودی‌های ‌دقیـق ‌آن ‌و ‌ردیـابی ‌در ‌سیسـتم ‌سـیموت‌ قابل ‌مشاهده ‌هستند‌ و ‌هنگام‌ درخواست ‌کالا ‌برای ‌کارتابل ‌انباردار اعلان‌ فرستاده‌ مـی‌شـود‌. ‌هـم چنین ‌انباردار ‌وظیفه‌ چاپ ‌کردن ‌لیبل ‌و ‌چسباندن ‌آن‌ها ‌در ‌هنگام ‌خرید ‌کالا ‌و ‌انبارش‌ را ‌دارد ‌که ‌سیسـ‌تم ‌در ‌هنگام‌ رسید ‌کردن‌ کالا ‌به ‌طور ‌خودکار ‌لیبل‌ می‌زند.

صدور فاکتور فروش

با ثبت فاكتور فروش در سيستم سيموت، سيستم به طور اتوماتيك سند مي‌زند و تمام منابع و نيروي انساني و مواد اوليه به كار برده شده در محصولي كه مي‌خواهد به فروش برسد را در قالب گزارشي به مسئول بازرگاني ارائه مي‌دهد.

ثبت فاکتور خرید

در هنگام خريد براي شركت، مسئول بازرگاني وظيفه ثبت فاكتور خريد در سيستم را دارد كه سيستم به طور اتوماتيك سند خودكار صادر مي‌كند. هم‌چنين ليبلي را براي انباردار صادر مي‌كند كه اطلاعات كلي كالا در آن ثبت شده است.

ارتباط با انبار

درخواست از تولید

برنامه ريزي توليد پس از زمان‌بندي دستورات، درخواست كالاهاي مورد نياز توليد را ارسال مي‌كند.

خرید و فروش

هنگامي كه كالايي براي كارخانه خريداري مي‌شودو محصولي كه توليد شد به مرحله ي فروش مي‌رسد، مسئول بازرگاني با ثبت فاكتور خريد يا فاكتور فروش در سيستم سيموت مي‌تواند سند خوردن خودكار فروش و خريد را مشاهده كند.

ارتباط با سامانه فروش

پس از آن كه محصولي در كارخانه توليد شد، انباردار ملزم به انبارش آن در كارخانه مي‌باشد تا به مرحله ي فروش برسد كه در اين صورت نرم افزار سيموت قابليتي دارد كه انبار مي‌تواند با يك كليك آن را به بخش فروش انتقال دهد يا انباري به نام انبار واسط براي آن تعبيه نمود تا عمل انبارش در آن صورت بگيرد و در هنگام فروش، مسئول واحد فروش مطابق با موجودي‌هاي آن اقدام به فروش نمايد.

حواله های خودکار

با صدور درخواست كالا از هر بخش كارخانه به طور اتوماتيك اعلان براي انباردار مي‌رود كه ملزم به تاييد يا رد آن مي‌باشد، بنابراين مي‌تواند آن را تاييد كند و به واحد درخواست داده شده ارسال كند و يا آن درخواست را به هر دليلي كه انتقال براي انباردار مقدور نيست، رد نمايد. با تعيين مجوزهاي مربوطه به حواله هاي خودكار مي‌توان تاييد يا رد هركدام از آن هارا به دلخواه خود، اتوماتيك كرد.

جولای / 20 / 2020 76