برنامه ریزی و تولید

برنامه ریزی تولید فرآیند تصمیم گیری در مورد منابع مصرفی سازمان است که، سازمان برای عملیات های آینده اش به آن ها نیاز دارد و نیز تخصیص این منابع مصرفی در جهت تولید محصول مورد نظر در تعداد مورد نیاز و با کمترین هزینه، پیش بینی و فراهم آوردن به موقع مجموعه عوامل مورد نیاز برای ساخت و تولید محصولات مورد نظرو تعیین کمیّت آن ها می باشد.

در واقع برنامه ریزی تولید پیش بینی آینده تولید است. این امر می تواند موجب تسهیل در فراهم نمودن مواد مورد نیاز تولید و در نتیجه، به تولید بهینه و کارامد منجر شود.

هدفی ‌که ‌برنامه ریزی‌ تولید ‌دنبال‌ می‌کند، ‌به ‌نظم‌ آوردن ‌تولیدات‌ مجموعه ‌صنعتی‌ است‌.

در سیستم یکپارچه سیموت اشراف کاملی بر تمام منابع زیر وجود دارد :

 • 1.منابع در دسترس
 • 2.نیروی انسانی مورد نیاز
 • 3. خرید مواد اولیه
 • 4.روش تولید(درخت محصول)
 • 5.فرمول تولید
 • 6. زمان تولید
 • 7.موجودی انبار
 • 8. ظرفیت انبار
 • 9. ماشین آلات در دسترس
 • 10. هزینه ماشین آلات
 • 11.محدودیت سرمایه
 • 12.جدول کاری اپراتورها (زمان های برنامه ریزی شده و برنامه ریزی نشده )
 • 13.تقویم کارخانه
 • 14 میزان دقیق مصرف مواد اولیه 
 • با تسلط کامل بر شرایط موجود در کارخانه، بخش تولید سیستم سیموت در لحظه موجودی انبار را رصد می کند و در برنامه ریزی تولید می توان برای هر کد انبار انتخاب کرد که، چه مواد اولیه از کدام انبار و با کدام ردیابی  مورد استفاده قرار گیرد.

  مواد اولیه تخصیص یافته شده برای یک پروژه به صورت در لحظه، از موجودی انبار بلاک می شود که در دیگر پروژه‌های موازی نتوان از آن استفاده کرد ( این روند برای محصولات نیم ساخته نیز صدق می کند).

  با قابلیت توقف و تعویق دستور تولید، تمام منابع اشغال شده در سیستم آزاد و برای برنامه ریزی مجدد در اختیار مدیر تولید  قرار می دهد. از آن جا که در برخی از موارد برنامه ریزی آینده، احتمالی است و تقاضا ممکن است تغییر کند و یا دستگاهی از چرخه ی تولید خارج شود، متناسب با شرایط، میتوان به راحتی سایر منابع در دسترس را در چرخه تولید قرار داد.

 • همچنین برای ابلاغ به اپراتور ها برای انجام کار می‌توان به دو صورت عمل کرد:

  ابتدا به صورت پرینت ابلاغ کاری که شامل تمام اطلاعات مربوط به دستور توليد است را می توان چاپ کرد و در اختیار اپراتور قرار داد و یا این که به صورت آنلاین برای سرپرست خط ارسال گردد و سرپرست خط با مشاهده این دستور تولید ها و نظارت بر نحوه اجرای تولید و مقدار مصرف مواد اولیه و مدت زمان کارکرد اپراتور به صورت آنلاین، این گزارشات را در سیستم ثبت می کند.

  در نهایت با ثبت این اطلاعات می‌توان گزارش‌های عملکرد اپراتورها و درجه‌ی پیشرفت پروژه مربوطه به هر مشتری در قالب نمودار گانت و گزارش دقیقی از مقدار مواد اولیه به کار برده شده در هر پروژه که می توان این گزارشات را چه به صورت بازه زمانی دلخواه خود و یا به صورت اپراتور ها دریافت نمود.

در سیستم سیموت امکان برنامه ریزی تولید به سه شکل امکان پذیر می باشد:

 • 1.برنامه ریزی از سفارش مشتری
 • 2.برنامه ریزی به صورت دستی
 • 3.برنامه ریزی به صورت هوشمند

 

 • با استفاده از تجزیه و تحلیل داده های آماری در ERP سیموت شما میتوانید:
   • √  قیمت بهای تمام شده هر محصول را به طور تفکیک شده، نسبت به مواد اولیه مصرفی، عملکرد اپراتور و کارکرد ماشین آلات به روز  محاسبه کنید.
   • √  میزان دقیق عملکرد و بازدهی اپراتوهای در هر بخش را رصد کنید و نسبت به سود دهی آن ها تصمیم گیری کنید.
   • √  میزان راندمان عملکرد ماشین آلات را رصد کنید و پیش بینی دقیقی نسبت به تولید محصول خود داشته باشید.
   • √  میزان کالای مصرفی و ضایعات را مشاهده کنید و نظارت دقیقی نسبت به موادمصرفی و انبار ضایعات داشته باشید.

 

برنامه از سفارش مشتری

با ثبت نهایی سفارش از سوی مشتری، سفارش در لحظه به بخش برنامه ریزی تولید انتقال می یابد و در صف انتظار تولید قرار می گیرد، واحد برنامه‌ریزی تولید با استفاده از مدل سازی محصول که در سیستم به روش سیموت تعریف شده است ، برنامه‌ریزی مبتنی بر سفارش مشتری داشته باشد و در ادامه به دو روش برنامه ­ریزی دستی و برنامه‌ریزی هوشمند پیش رود.

برنامه ریزی دستی

با ثبت درخت محصول و فرمول ساخت، میزان مصرف، کنترل کیفی در سیستم نرم افزار سیموت می­توان درختچه های محصول را مشاهده کرد و سپس با توجه به اولویت تولید مورد نظرمدیر تولید برنامه ریزی تولید را با توجه برنامه ی کاری اپراتور و ماشین آلات ، حواله ی مورد نظر را تخصیص داد و زمانی برای اجرای دستور تولید در نظر گرفت.

برنامه ریزی هوشمند

با تخصیص منابع انسانی و ماشین آلات و زمان بندی هر دستور تولید و مقدار مصرفی در تولید هر محصول، به مرور می‌توان مجموعه را به سمت هوشمند شدن سوق داد، به طوری که با وارد کردن ساعت کاری کارخانه، و کد محصول سیستم به صورت هوشمند میانگین زمانی در هر ایستگاه کاری را برای تولید آن محصول در نظر می گیرد و در ساعاتی که برای ایستگاه و اپراتور مربوطه برنامه ی کاری تعریف نشده، به صورت هوشمند، برنامه کاری تعریف می کند.
اکتبر / 09 / 2021 221