تعمیر و نگهداری

با اعلام خرابي ماشين آلات مي‌توان هنگام برنامه‌ريزي توليد به طور كلي ماشين آلاتي را كه سالم هستند مطابق با دستور توليد مشاهده كرد و سيستم مي تواند گزارشاتي مبتني بر آن كه دستگاه چقدر بازده دارد و يا طول عمر آن چقدر است و هزينه تعمير و نگهداري آن چگونه است را براي ما تدوين كند.

مارس / 10 / 2021 51