تضمین کیفیت

برای ‌نظارت ‌و ‌بازرسی‌ خط‌ تولید ‌و ‌کالایی خریداری‌ شده، ‌مطابق‌ با‌ طـرح ‌کنتـرل ‌تعریـف‌ شـده ‌بـ‌ازرس‌ نقش کاربران کنترل‌ کیفی‌ مجوز‌های‌ تایید, ‌رد ‌یا ‌توقف‌ را ‌صادر ‌می‌نماید ‌و ‌هم چنبن ‌مـی‌توانـد ‌فایـل‌ هـایی‌ کـ‌ه ‌بـه ‌صورت ‌مستند ‌می‌باشد‌ را ‌ضمیمه‌ دستور تولید ‌کند.

تعمیر و نگهداری

با اعلام خرابي ماشين آلات مي‌توان هنگام برنامه‌ريزي توليد به طور كلي ماشين آلاتي را كه سالم هستند مطابق با دستور توليد مشاهده كرد و سيستم مي تواند گزارشاتي مبتني بر آن كه دستگاه چقدر بازده دارد و يا طول عمر آن چقدر است و هزينه تعمير و نگهداري آن چگونه است را براي ما تدوين كند.

ثبت طرح کنترل

با ثبت شرایط و طرح کنترل محصولات و یا مواد اولیه می‌توان طرح کنترلی که برای مجموعه اهمیت دارد را در سیستم سیموت ثبت نمود و در هنگام کنترل خط و کنترل مواد اولیه مطابق با آن تایید یا رد کرد.

گزارشات

با کنترل کردن کالاهای ورودی و کنترل محصولات در حین تولید با گزارشاتی مبتنی بر زمان تایید و یا رد، مجوزها، فایل های ضمیمه شده، اپراتور تخصیص داده شده به تولید و تعداد نمونه های گرفته شده را می‌توان در بازه زمانی دلخواه مشاهده کرد.

کنترل حین تولید

با ثبت طرح کنترل برای خط تولید، می­توان برای هر محصول نیم ساخته (خط تولید) دلخواه خود طرح کنترل نوشت که در هنگام برنامه ریزی تولید، واحد برنامه ریزی آن را برای نظارت و بررسی به واحد کنترل کیفیت ارسال می‌کند­ که در صورت تایید اولیه مجوز تولید انبوه را صادر می‌نماید و با تایید ثانویه تعداد ضایعات و نامنطبق را ثبت می‌کند.

کنترل کالا های ورودی

با خرید یک کالا برای یک کارخانه با ثبت طرح کنترل برای محصولات خریداری شده، بازرس کنترل کیفی می­تواند در هنگام خرید کالا و دریافت آن توسط انباردار، کالاها را مطابق با شرایط کنترلی چک نماید و دستور تایید یا رد شدن کالای خریداری شده را در سیستم صادر کند.

جولای / 20 / 2020 45