تضمین کیفیت

 

کنترل کیفیت چیست؟ وظایف مسئول کنترل کیفیت چیست؟

در هر شرکتی مهمترین عملیات جهت حفظ بقاء و ماندگاری آن،ارتقاء کیفیت حداقل از سایر رقباء می‌باشد. کنترل کیفیت وظیفه کنترل محصول و مواد تولیدی و هم چنین ورودی به شرکت را دارد، مسئول کنترل کیفیت بایستی در سه مرحله مواد و محصولات را با الزامات و استانداردها مقایسه نماید تا اطمینان یابد که محصولات و یا مواد ورودی بدون مشکل هستند:

1.کنترل مواد اولیه ورودی به سازمان  2.کنترل مواد و محصولات نیمه ساخته 3.کنترل محصولات نهایی.

مسئول و بازرس کنترل کیفیت مواد اولیه ورودی به شرکت ها را با الزامات و استانداردها مقایسه می کند و در صورت تایید بودن، اجازه ورود آنها به شرکت و استفاده در خط تولید را صادر می کند.

برای‌ نظارت‌ و‌ بازرسی‌ خط‌ تولید‌ و‌ کالای‌ خریداری‌ شده،‌ مطابق‌با‌طـرح ‌کنتـرل‌ تعریـف‌ شـده‌ بازرس‌ کنترل‌ کیفی‌ مجوز‌ های‌ تایید‌ و رد‌ یا‌ توقف‌ را‌ صادر‌ می‌نماید‌ و‌ هم‌ چنین مـی‌توانـد‌ فایـل‌‌ هایی مستد را ضمیمه دستور را تولید کند.

تضمین کیفیت چیست؟ وظایف مسئول تضمین کیفیت چیست؟

تضمین کیفیت بر اجرای صحیح سیستم های مدیریت نظارت می کند و باید گزارش های دوره ای از روند سیستم به مدیران بدهد.

فرآیند و کلیت سیستم شامل تمام واحدهای سازمان من جمله کنترل کیفیت می شود. از وظایف دیگر تضمین کیفیت، پیگیری شاخص ها و دستیابی به آن ها در واحدها و فرآیندهای مختلف سازمان می باشد.

مسئولیت مدیریت و انجام ممیزی های داخلی در سازمان نیز بر عهده واحد تضمین کیفیت می باشد.

در بخش تضمین کیفیت در هر سازمان کنترل فرآیند های ذیل نقش عمده ای ایفا می کند:

 • 1.کنترل کالاهای ورودی
 • 2.تعریف و ثبت طرح کنترل
 • 3.کنترل حین تولید
 • 4.گزارشات کنترل کیفیت

بخش کنترل کیفی ابزار سیموت به شما این امکان را می دهد که وظایف زیر را به صورت آنلاین (با استفاده از تبلت یا تلفن همراه) انجام دهید :

 • 1. ایجاد امکان ضمیمه کردن مستندات مربوط به کنترل خط تولید به صورت آنلاین ودر خط تولید.
 • 2. انجام به موقع و صحیح آزمایش ها و بازرسی های مورد نیاز محصول كه در طرح های كنترل یا سایر مدارک که در سیستم ثبت شده است.
 • 3. پایش و اندازه گیری مواد اولیه و محصول نهایی و ثبت آن به صورت آنلاین.
 • 4. پیدا کردن عدم انطباق در محصولات و ثبت آن.
 • 5. انجام آزمون و اندازه گیری های محصول طبق طرح های كنترل و ثبت آن به صورت آنلاین.
 • 6. جمع آوری اطلاعات پایش و اندازه گیری محصول تجزیه و تحلیل آن.
 • 7. توقف خط تولید درصورت تشخیص و ثبت علت توقف و راه اندازی مجدد آن با ثبت گزارش به صورت آنلاین.
 • 8.تبادل آنلاین اطلاعات بین خط تولید و واحد کنترل کیفی

 

 

از آنجا که نرم افزار سیموت در جمع آوری و دسته بندی اطلاعات سازمانی نقش عمده ای ایفا می کند با اجرای بخش کنترل کیفی این نرم افزار میتوان به بهترین عملکرد در این بخش ها دست یافت:

 


1. اجرای دوره ای آدیت فرآیندهای تولید و ارائه راه كارهای مناسب به تولید جهت كاهش و یا حذف انحرفات.
2. جمع آوری اطلاعات پایش و اندازه گیری محصول تجزیه و تحلیل آن.
3.آموزش پرسنل تولید در امور مربوط به كیفیت.
4. اجرای فرآیند كنترل آماری(SPC).
5. تحقیق برای دستیابی به آخرین استانداردهای بازرسی و طرح های نمونه گیری و زمینه سازی برای استفاده آن ها در سازمان.
6. اندازه گیری قابلیت توانمندی فرآیندهای تولید و ارائه راه كارهای مناسب برای افزایش توانمندی های ماشین آلات.
7. اجرای به موقع كالیبراسیون تجهیزات، پایش و اندازه گیری و آزمون در تولید و كنترل كیفیت.
8. تهیه و الصاق نموداری تحلیلی تهیه شده بر اساس نتایج كنترلی و در برد تحلیلی سالن تولید.
9. حفظ و نگهداری ابزار كنترلی موثر بر كیفیت محصول.
10.اجرای دوره ای آدیت محصول، ارزیابی كیفیت محصول خروجی و استخراج داده كیفیت و تجزیه و تحلیل آن.

 

ثبت طرح کنترل

با ثبت شرایط و طرح کنترل محصولات و یا مواد اولیه می‌توان طرح کنترلی که برای مجموعه اهمیت دارد را در سیستم سیموت ثبت نمود و در هنگام کنترل خط و کنترل مواد اولیه مطابق با آن تایید یا رد کرد.

گزارشات

با کنترل کردن کالاهای ورودی و کنترل محصولات در حین تولید با گزارشاتی مبتنی بر زمان تایید و یا رد، مجوزها، فایل های ضمیمه شده، اپراتور تخصیص داده شده به تولید و تعداد نمونه های گرفته شده را می‌توان در بازه زمانی دلخواه مشاهده کرد.

کنترل حین تولید

با ثبت طرح کنترل برای خط تولید، می­توان برای هر محصول نیم ساخته (خط تولید) دلخواه خود طرح کنترل نوشت که در هنگام برنامه ریزی تولید، واحد برنامه ریزی آن را برای نظارت و بررسی به واحد کنترل کیفیت ارسال می‌کند­ که در صورت تایید اولیه مجوز تولید انبوه را صادر می‌نماید و با تایید ثانویه تعداد ضایعات و نامنطبق را ثبت می‌کند.

کنترل کالا های ورودی

با خرید یک کالا برای یک کارخانه با ثبت طرح کنترل برای محصولات خریداری شده، بازرس کنترل کیفی می­تواند در هنگام خرید کالا و دریافت آن توسط انباردار، کالاها را مطابق با شرایط کنترلی چک نماید و دستور تایید یا رد شدن کالای خریداری شده را در سیستم صادر کند.
جولای / 20 / 2020 225