کارگزینی

مهم ترین سرمایه هر شرکت و موسسه، منابع انسانی آن است و مدیریت منابع انسانی یکی از دغدغه های هر شرکت و سازمانی است. مدیریت اطلاعات کارکنان شامل جمع آوری، نگهداری، به روز رسانی و استفاده از مجموعه ای منسجم از اطلاعات مرتبط با کارمند، از جمله فعالیت های مهم کارگزینی در هر سازمانی است.

كارگزيني بانظارت ورسيدگي بر طيف وسيعي از وظائف، عهده دار مسائل با اهميتي چون:

 • √  تهيه و تنظيم ليست كاركرد ماهانه پرسنل منطقه و پرسنل
 • √  تهيه و تنظيم آمار ماهيانه (امكانات – نيروي انساني )،
 • √  صدور ابلاغهاي داخلي پرسنل
 •   نظارت بر حسن انجام كار واحدهاي زير مجموعه
 • √  ثبت و به روز كردن مرخصي ها و ماموريت هاي ساعتي و روزانه
 • √  كنترل ورود و خروج، تطبيق مرخصي هاي استحقاقي
 • √  استعلاجي و بدون حقوق و ساعتي
 •   بايگاني مدارك پرسنلي
 •   تنظيم قراردادهاي پرسنلي
 • √  صدور احكام پرسنلي
 •   صدوركاردكس مرخصي ساليانه
 •   تنظيم كاركرد ماهيانه پرسنل جهت پرداخت حقوق ماهيانه و دستمزد
 •   هماهنگي و انجام امور رفاهي
 •   پيگيري ابلاغهاي داخلي و صدور تسويه حساب پرسنلي
 • √  تنظيم آمار ماهيانه و… می باشد.
 •  

 

 

ماژول کارگزینی سیستم سیموت علاوه بر تسهیل انجام موارد فوق، با ایجاد پنل کاربری برای پرسنل، قادر به ثبت تمامی درخواست های مرخصی، مساعده،وام و … به صورت اتومات می باشد، که برای بررسی در اختیار بخش کارگزینی قرار می گیرد.

 

باتوجه به اینکه برنامه ی کاری بخش تولید، در هر واحد تولیدی وابسته به نیروی کار حاضر در بخش است، اطلاع از حضور و یا عدم حضور اپراتور ها باید در اختیار مدیر تولید و یا بخش برنامه ریزی تولید قرار گیرد، از آنجا که سیموت یک سیستم یکپارچه است، با ثبت مرخصی برای هر اپراتور، این اطلاعات در لحظه در اختیار بخش تولید قرار می گیرد، در این صورت امکان برنامه ریزی دقیق تر، در واحد تولید وجود خواهد داشت.

مرخصی

مساعده

پنل کاربران

وام

جولای / 20 / 2020 482