برنامه ریزی و تولید

برنامه ریزی تولید فرآیند تصمیم گیری در مورد منابع مصرفی سازمان است که سازمان برای عملیات های آینده اش به آن ها نیاز دارد و نیز تخصیص این منابع مصرفی در جهت تولید محصول مورد نظر در تعداد مورد نیاز و با کمترین هزینه، پیش بینی و فراهم آوردن به موقع مجموعه عوامل مورد نیاز برای ساخت و تولید محصولات مورد نظرو تعیین کمیّت آن ها می باشد.

در واقع برنامه ریزی تولید پیش بینی آینده تولید است. این امر می تواند موجب تسهیل در فراهم نمودن مواد مورد نیاز تولید و در نتیجه، به تولید بهینه و کارامد منجر شود.

هدفی ‌که ‌برنامه ریزی‌ تولید ‌دنبال‌ می‌کند، ‌به ‌نظم‌ آوردن ‌تولیدات‌ مجموعه ‌صنعتی‌ است‌.

در سیستم سیموت امکان برنامه ریزی تولید به سه شکل امکان پذیر می باشد:

 • 1.برنامه ریزی از سفارش مشتری
 • 2.برنامه ریزی به صورت دستی
 • 3.برنامه ریزی به صورت هوشمند

از آنجا که در سیستم یکپارچه سیموت اشراف کاملی بر تمام منابع مورد نیاز ازجمله :

 • 1.منابع در دسترس
 • 2.نیروی انسانی مورد نیاز
 • 3. خرید مواد اولیه
 • 4.روش تولید
 • 5.زمان تولید
 • 6. موجودی انبار
 • 7.ظرفیت انبار
 • 8. ماشین آلات در دسترس
 • 9. هزینه ماشین آلات
 • 10. محدودیت سرمایه
 • 11.هزینه های نیروی انسانی
 • وجود دارد، امکان برنامه ریزی دقیق را به هر سه شکل ممکن فراهم می سازد.
 

از آن جا که در برخی از موارد برنامه ریزی آینده، احتمالی است و تقاضا ممکن است تغییر کند و یا دستگاهی از چرخه ی تولید خارج شود، متناسب با شرایط، میتوان به راحتی برنامه تولید را تغییر داد.

 
 • با استفاده از تجزیه و تحلیل داده های آماری در نرم افزار سیموت شما میتوانید:
   • √  قیمت بهای تمام شده هر محصول را به طور تفکیک شده، نسبت به مواد اولیه مصرفی، عملکرد اپراتور و کارکرد ماشین آلات محاسبه کنید.
   • √  میزان دقیق عملکرد و بازدهی اپراتوهای در هر بخش را رصد کنید و نسبت به سود دهی آن ها تصمیم گیری کنید.
   • √  میزان راندمان عملکرد ماشین آلات را رصد کنید و پیش بینی دقیقی نسبت به تولید محصول خود داشته باشید.
   • √  میزان کالای مصرفی و ضایعات را مشاهده کنید و نظارت دقیقی نسبت به موادمصرفی و انبار ضایعات داشته باشید.

 

برنامه از سفارش مشتری

هنگامی که سفارشی از جانب مشتری وارد مجموعه صنعتی می‌شود، واحد برنامه‌ریزی تولید می­تواند با مدل سازی محصول خود برنامه‌ریزی مبتنی بر سفارش مشتری داشته باشد و در ادامه به دو روش برنامه­ریزی دستی و برنامه‌ریزی هوشمند پیش رود.

برنامه ریزی دستی

با ثبت درخت محصول و فرمول ساخت در سیستم نرم افزار سیموت می­توان درختچه هایی را مشاهده کرد و سپس به دلخواه خود اپراتور و ماشین آلات و حواله ی مورد نظر را تخصیص داد و زمانی برای اجرای دستور تولید در نظر گرفت.

برنامه ریزی هوشمند

با تخصیص منابع انسانی و ماشین آلات و زمان بندی هر دستور تولید و مقدار مصرفی تولید هر محصول می‌توان مجموعه را به سمت هوشمند شدن سوق داد، به طوری که با وارد کردن ساعت کاری کارخانه سیستم به صورت خودکار برنامه­ریزی انجام می‌دهد
اکتبر / 09 / 2021 10